Vijesti

Zimska oprema u Hrvatskoj: četiri zimske (ili M+S) gume ili četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci

Gume su izuzetno važne za sigurnu vožnju. U kalendarskom smo razdoblju kada su niže i trajno niske temperature zraka, a pojava poledice i leda, te snijega na asfaltu redovna je pojava. Zato ste do sada već morali provjeriti u kakvom su stanju gume na vašem vozilu i u kojoj je mjeri spremno za vožnju po snijegu, odnosno u zimskim uvjetima. Dobro je da u svakom razdoblju godine vozilo ima odgovarajuće gume. Najbolje je, već od mjeseca studenoga, staviti na automobil sve četiri zimske gume, od istog proizvođača (marke), istog modela i iste dimenzije koju propisuje proizvođač automobila. Ako živite u dijelu Hrvatske u kojoj snježne radosti nisu tako česte, možete voziti dalje i na ljetnim gumama, ali morate biti svjesni ukoliko dođe do pojave veće količine snijega da s vozilom onda ne izlazite na prometnice, ako to nije nužda. I naravno ako vozite na ljetnim gumama, da imate lance za snijeg u vozilu te ih po potrebi koristite. Važno je svakako napomenuti kako na vozilu smijete po Zakonu imati gume dimenzije koje su zapisane u prometnoj dozvoli, a prema tim istim dimenzijama guma kupuju se i odgovarajuće dimenzijei lanaca za snijeg, jer njihova dimenzija ovisi od dimenzija guma, te svaki lanac ne može na bilo koju gumu.

Obavezna zimska oprema u Hrvatskoj: četiri zimske (ili M+S) gume ili četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci
Obavezna zimska oprema u Hrvatskoj: četiri zimske (ili M+S) gume ili četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci

OVO JE PROPISANA ZIMSKA OPREMA U HRVATSKOJ:
- zimske gume (ili M+S mud+snow) na svim kotačima ili,
- ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg spremnim za montažu na pogonske kotače

U Hrvatskoj je zimska oprema obavezna kad je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Zimsku opremu vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t čine 4 zimske (ili M+S) gume ili 4 ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci za snijeg (u prtljažniku pripremljeni za pogonske kotače). Zimska oprema vozila iznad 3,5 t zahtijeva zimske gume na pogonskim kotačima ili uporabu lanaca za snijeg na pogonskim kotačima. Kazna za nepoštivanje zakona je 300 kuna (i isključenje iz prometa). Zabrana prometa na određenoj dionici, nastupa proglašavanjem zimskih uvjeta (sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama članku 193, NN 87/08), a odnosi se na vozila na motorni pogon koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretna vozila s priključnim vozilom. Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom (na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno) bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. U suprotnom: vozaču prijeti novčana kazna od 700 kuna.

Obavezna zimska oprema u Hrvatskoj: četiri zimske (ili M+S) gume ili četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci
Obavezna zimska oprema u Hrvatskoj: četiri zimske (ili M+S) gume ili četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci

Obavezna zimska oprema u Hrvatskoj: četiri zimske (ili M+S) gume ili četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci
No, ima i detalja koji su novouvedeni (NN 145/13). Upotraba zimske opreme obavezna je u razdoblju od 15. studenoga do 15. travnja na tzv. zimskim dionicama autocesta, državnih cesta i županijskih cesta, a odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Po novoj doluci u zimske dionice spadaju autocesta A1 (od Zagreba do Maslenice), čitave dužine autoceste A2, A3, A4, A5 i A6. Obuhvačeno je ukupno 839,2 km autocesta. Pod zimske dionice ne spadaju dijelovi autoceste u Dalmaciji i Istarski ipsilon.
ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA NN 67/08
VIII. OGRANIČENJE PROMETA - Članak 193.
(1) Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
(2) Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom.
(5) Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

Obavezna zimska oprema u Hrvatskoj: četiri zimske (ili M+S) gume ili četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci
Obavezna zimska oprema u Hrvatskoj: četiri zimske (ili M+S) gume ili četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci


www.AUTOMANIA.hr pratite putem Mobilni | Youtube | Twitter | Facebook | ISSUU

AUTOMANIA.TV

Učitavam video ...

ANKETA