Vijesti
  • By: Crodux Energetika
  • Foto: Crodux Energetika
  • Objavljeno: 13.04.2018 15:00 sati
  • Kratki link: http://bit.ly/2GXw8id

Priopćenje Crodux Energetike objavljujemo u originalnom obliku

Opskrba plinom Rafinerije nafte Brod (RNB), Projekt kojeg razvija Crodux, omogućiti će rafineriji prelazak na ekološki prihvatljiv energent, prirodni plin. Time će se smanjiti onečišćenje zraka uzrokovano radom rafinerije. Kao najbrže moguće provedivo rješenje, Crodux je ponudio  priključenje RNB-a na plinski sustav putem izravnog plinovoda, odnosno, prenamjenom dijela produktovoda od Slobodnice do Rafinerije nafte Brod u plinovod. Produktovod je kao naftovod pušten u rad 1971. godine, ali nije u funkciji od 1991. Sve dionice osim ove, od  Slobodnice  do RNB, su ranije prenamijenjene i već služe kao plinovodi.
Budući da Plinacro, kao vlasnik cjevovoda, nema poslovni interes koristiti isti, Crodux je sa Plinacro-m sklopio Ugovor o ispitivanju kako bi se utvrdilo stanje cjevovoda sa ciljem stavljanja u funkciju.  Uz odobrenje i nadzor predstavnika Plinacro-a Crodux je 28.03.2018. u 10:15 sati započeo s tehničkim ispitivanjem radi utvrđivanja stanja cjevovoda i to probom na nepropusnost. Ispitivanje se provodilo utiskivanjem dušika do tlaka od 2 bara,  te je prekinuto je kod tlaka od 1,7 bara, radi propuštanja dušika pored mjesta utiskivanja. Odmah se pristupilo rasterećenju cjevovoda i o rezultatima ispitivanja sa predstavnicima Plinacro-a napravljen je Izvještaj o ispitivanju br. 0361/18.
Provjerom trase produktovoda u 13 sati uz državnu cestu kod mjesta Slobodnica, primijetili smo na površini zemlje I u betonskom kanalu manju količinu nepoznate tekućine ( tada procijenjenu na cca 200l) koja je imala miris po benzinu. Istog trena (!!!) alarmirana su sva nadležna tijela (Služba 112, MUP, vatrogasna postrojba, vodopravna inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, …).
U 13:15 sati, na lokaciju su stigli predstavnici MUP-a, a dolaskom vatrogasne postrojbe u 13:20 sati,  započela je intervencija. U 13:28 sati,na lokaciju je stigla inspektorica zaštite okoliša koja je preuzela upravljanje situacijom na terenu i usmeno naredila poduzimanje nužnih mjera sprječavanja štetnih posljedica.
ODBACUJEMO SVE TVRDNJE IZNESENE U MEDIJIMA DA JE “CRODUX” PRIKRIVAO DOGAĐAJ ISTJECANJA TEKUĆINE IZ PRODUKTOVODA ! KAO ŠTO SMO U DOSADAŠNJIM IZJAVAMA NAVELI – SVE MJERE PROPISANE U OVAKVIM SITUACIJAMA PROVEDENE SU ODMAH TE SU SVE NADLEŽNE INSTITUCIJE OBAVIJEŠTENE ISTOG TRENUTKA, I NA MJESTU DOGAĐAJA BILE SU VEĆ U SLIJEDEĆIH POLA SATA !!!Površina tla i kanal, preventivno su prekriveni vatrogasnom pjenom u širokom obuhvatu  od cca 1000 m2 kako bi se spriječilo  moguće zapaljenje. Betonski kanal je odmašćen i ispran.Sva tekućina koja se nakon intervencije našla na tlu (voda od vatrogasne pjene, voda utrošena za odmaščivanje i ispiranje betonskog kanala,voda od prethodnih padalina te tanki film onečiščujiće tvari, pomiješano sa zemljom)  usisana je i odvežena sa terena te propisno zbrinuta na odlagalište (36.880 lit. tekućine i  85.020 kg onečišćene zemlje sa površinskog sloja) kako  bi se spriječilo zagađenje tla i što preciznije utvrdio obim površinskog onečišćenja.
Iskopane su dvije upojne jame neposredno uz mjesto istjecanja, za sakupljanje i iscjeđivanje ostatka tekućine. Za sanaciju u interventnim uvjetima angažirana je ovlaštena tvrtka AEKS d.o.o. koja je preuzela sanaciju terena.  
OVIME ODBACUJEMO SVE INSINUACIJE I NETOČNE INFORMACIJE PLASIRANE U MEDIJSKI PROSTOR DA SU SE S TERENA ODVOZILI DESETCI TISUĆA LITARA IZLIVENE “NAFTE” , TE DA SE SANACIJI PRISTUPILO NEODGOVORNO I NEPROPISNO.
Nakon stabilizacije stanja, mjesto istjecanja je osigurano i stavljeno pod nadzor i promatranje. Inspektorica zaštite okoliša sačinila je zapisnik kojim je propisala daljnje mjere sanacije. Trasa produktovoda je dvaput detaljno vizualno pregledana i ispitana detektorom plinske faze prilikom čega NISU pronađeni tragovi istjecanja tekućine. Lokacija je cijelo vrijeme pod nadzorom te se svakoga dana zbrinjavala manja količina tekućine koja se sakupila u upojnim jamama.
Nakon što su stvoreni sigurnosni i tehničkih uvjeti, u suradnji sa Plinacro-om, a sukladno zapisniku inspektorice zaštite okoliša 03.04.2018. pristupilo se nastavku sanacije i usisavanju preostale tekućine u produktovodu, prilikom koje je iz cijevi u kontroliranim uvjetima izvučeno i odloženo te propisno zbrinuta veća količina tekućine (od koje je oko 31.740 lit. benzina).
INTERVENCIJA JE PROVEDENA STRUČNO, NA PROPISAN I SIGURAN NAČIN, BEZ ŠTETE ZA LJUDE, OKOLIŠ I IMOVINU.
Otkriven je uzrok istjecanja tekućine iz produktovoda - oštećenje cijevi dimenzije 32x16mm, staro više desetaka godina.  Intervencijom, iz cjevovoda je ispražnjena prethodno navedena količina zaostalog benzina i potvrdila se opravdanost potrebe ovog ispitivanja.
CRODUX JE ISPITIVANJE PROVEO POŠTUJUĆI SVU POZITIVNU PRAKSU I PROPISE NA ODGOVORAN I STRUČAN NAČIN UZ NADZOR PLINACR-A. O SVEMU PROVEDENOM POSTOJI RELEVANTNA DOKUMENTACIJA DOSTUPNA NADLEŽNIM TIJELIMA.Sa nastavkom ispitivanja cjevovoda započet će se kada se stvore uvjeti i dobije odobrenje Hrvatskih voda za radove pored rijeke Save.
OTKLANJAMO SVAKU SUMNJU DA JE ISTJECANJE TEKUĆINE IZ PRODUKTOVODA, KAO POSLJEDICA PROBE NA NEPROPUSNOST, UZROK ONEČIŠĆENJA VODOCRPILIŠTA „JELAS“ I PITKE VODE U SLAVONSKOM BRODU 30.03.2018. godine
Navodimo nekoliko činjenica koje se mogu provjeriti u javno dostupnim dokumentima:
1. Mjesto izlijevanja nalazi se u III. zoni vodozaštite udaljeno 2,6 km od najbližeg zdenca.
2. Mjesto izlijevanja nalazi se udaljeno 1,6 km od najbliže točke granice II. vodozaštitne zone, linije od koje se voda zadržava minimalno 365 dana do ulaska u vodocrpilište, onečišćujuća tvar/benzin, koja je istekla 28.03.2018. iz produktovoda, nije se niti teorijski mogla pojaviti u zdencima vodocrpilišta Jelas 30.03.2018., dakle nakon samo 48 sati.
3. Budući se krovinska naslaga i glina zadebljavaju prema sjeveru, gdje je mjesto istjecanja u odnosu na samo vodocrpilište, a brzina strujanja vode u II vodozaštitnoj zoni 2,8 m/dan, onečišćujuća tvar/benzin,koja je istekla 28.3.2018. iz produktovoda, nije se niti teorijski mogla pojaviti u zdencima vodocrpilišta Jelas 30.03.2018., dakle nakon samo 48 sati.
4. Rezultati analize (Nalaz Croatiainspekta) izuzete onečišćujuće tvari iz cjevovoda ukazuju da se radi o motornom benzinu kvalitete goriva iz 1990. godine u kojemu je pronađeno 2,7% benzena, a koji nije uopće pronađen niti u jednom uzorku vode, pa niti u onom od 30.03.2018.
5. Rezultati uzorkovanja tla su dokazali (prema nacrtu uzimanja uzoraka), a što je i struka prethodno tvrdila, da je do onečišćenja tla u dubinu, uslijed istjecanja tekućine iz produktovoda, došlo na usko ograničenom području u krugu ne većem od 10 m te da izvan tog područja nema tragova onečišćenja u dubini budući se radi o glinenom nepropusnom tlu. Iz 26 uzorka vode i  tla, uzetih 03.04. i 04.04. s oko 1000 m2 površine , niti u jednom uzorku nisu pronađeni ugljikovodici, a na dva uzorka, jedan na površini i jedan u vodi uz samo mjesto istjecanja, pronađeni su benzeni.
- CRODUX JOŠ JEDNOM ODBACUJE SVAKU SUMNJU DA JE ISTJECANJE TEKUĆINE IZ PRODUKTOVODA PRILIKOM PROBE NA NEPROPUSNOST UZROK ONEČIŠĆENJU PITKE VODE U SLAVONSKOM BRODU 30.03.2018.
- ODBACUJEMO OPTUŽBE, ALI UJEDNO I RAZUMIJEMO TE SUOSJEĆAMO SA GRAĐANIMA SLAVONSKOG BRODA I OKOLICE.  
- TVRDIMO, DA SMO I MI POPUT NJIH, U PROTEKLOM RAZDOBLJU BILI IZLOŽENI NEPROVJERENIM INFORMACIJAMA I MEDIJSKIM NAGAĐANJIMA O TOME DA SMO ODGOVORNI ZA “EKOLOŠKU KATASTROFU” I ZAGAĐENJE PITKE VODE U SLAVONSKOM BRODU .

Crodux Energetika D.O.O.


www.AUTOMANIA.hr pratite putem Mobilni | Youtube | Twitter | Facebook | ISSUU

AUTOMANIA.TV

Učitavam video ...

ANKETA