Ako je na internetu, mora da je istina. Netočno!

Mediji igraju veliku ulogu u našim životima te utječu na svaki njegov dio. Isto tako, mediji su znani kao najbolji izvor informacija o tome što se događa u svijetu oko nas – novine, magazini, televizija i internet utječu na naša razmišljanja, zaključke koje donosimo nakon viđenog/pročitanog i na našu percepciju određenog događaja. I dok su…