Petrol je omogućio uplate igara na sreću Hrvatske lutrije na svojim benzinskim postajama

Uvođenjem mogućnosti uplate najpopularnijih igara na sreću u organizaciji Hrvatske lutrije na benzinskim postajama Petrol ponovno podiže standarde u ponudi domaćih benzinskih postaja. U želji stalne nadogradnje ponude u skladu sa željama kupaca, u Petrolu su uveli mogućnost uplate najpopularnijih domaćih igara na sreću u organizaciji Hrvatske lutrije, i to na svim benzinskim postajama Petrola…