Lilium Jet: avion na struju uzliječe okomito i spreman je za serijsku proizvodnju

Puno je prototipova i studija letećeg automobila u cijelom svijetu, a o velikom broju smo pisali proteklih godina. Ovom prilikom predstavljamo avion Lilium Jet koji za pogon koristi električnu struju, a prema najavama konstruktora i proizvođača pred samom je serijskom proizvodnjom. Dok velik broj letećih automobila traži prostor (pistu) od najmanje 200 metara za uzlijetanje,…