Fiat namjerava u potpunosti preuzeti Chrysler

Fiat koncern konačno će ostvariti svoj cilj – kompletno preuzimanje Chryslera. Talijanski proizvođač automobila preuzeo je 2009. godine dio vlasništva financijski posrnulog Chryslera, te je do kraja 2011. godine Fiat imao u vlasništvu 58,5 posto vlasništva Chryslera. Najnovije vijesti kazuju kako je postignut dogovor sa UAW (United Auto Workers Union – Udruženje američkih automobilskih proizvođača)…