Tesla Home Charge Device za hotele i restaurante

Jedan od najvećih problema današnjih električnih automobila, kako bi postali financijski dostupni i za manje bogate kupce, je mali doseg jednim punjenjem baterija, potom je još veći brzo napuniti bateriju, jer 8 sati i više nije rješenje tijekom putovanja, a na kraju je i mreža punjača nedostatna. Tesla je ta tri problema nastojao neutralizirati ugradnjom…